Kaynaklar

Kaynaklar

 Altın Altın Boom Beach’de kullanılan beş para biriminden biridir. Birlikleri eğitmek, araştırmak, takım ada haritasını genişletmek, ağaçları kesmek; ve taşları kaldırmak için kullanılır. Konut inşa ederek, adaları fethederek, fethedilmiş adalardan gelen botlar yoluyla elde edilir. Odun Odun, oyunda kullanılan bir para birimidir. Kereste fabrikanızdan, adaları fethederek, kaynak adalarından, ağaçları keserek ve elmasla takas edilerek elde ..

Denizaltı

Denizaltı

“Denizaltı, su altındaki hazineleri bulabilir. Haritadan dalış noktalarına bak (Not: 7. seviye Radar gereklidir) ve denizaltını çeşitli görevlere gönder. Daha derine inerek daha büyük ödüller getirmesi için denizaltını yükselt”

Güç Taşları

Güç Taşları

4 Tip güç taşı bulunur, bunlar: Yaşam, Buz, Magma, Karanlık. Taşlar Heykel yapmak için kullanılır. Güç taşlarının 3 farklı boyutu vardır; Kesit, Parçacık, Kristal

İleri Karakol

İleri Karakol

“Kaynak üssünü düşman saldırılarından koru! Düşman, bu binayı yok ederse kaynak üssünü kaybedersin! Kaynak üsleri, senin için ana üssünden alabileceğin kaynakları üretir”. Kaynak üssü her kazanıldığında savunma birimlerinin seviyesi yükselir veya yeni savunma birimleri verilir

Karargah

Karargah

“Karargah, üssünün kalbidir. Karargahı yükseltmek, yeni üs binalarının ve yükseltmelerin kilidini açar. Karargahı yok edilirse saldıran düşman, savaşı kazanır ve kaynaklarını çalabilir. Karargah, üs binalarından biri yok ediliğinde hasar alır”. Binalarınızı koruyun!

Güç Tozu

Güç Tozu

“Güç Tozu, sınırlı bir süre için herhangi bir heykeli aşırı güçlendirebilir.” Güç Tozu bir heykelin gücünü belirli bir süre için iki katına çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır

Heykeller

Heykeller

“Eski savaş zamanında askerler, heykel yapılarının onları koruyan esrarengiz bir güç aurası olduğuna inanıyorlardı.”

Sis Perdesi

Sis Perdesi

“Birliklerinin bir Sis Perdesi ile koru. Sisin içindeki birlikler hareket edebilir ama ateş edemez ve onlara da ateş edilemez.”. Boom Beach deki 6. yeteneğimiz Sis Perdesi

Yaylım Ateşi

Yaylım Ateşi

“Seri bir topçu ateşi çok geniş bir hedef alanındaki binalara büyük hasar verir. Uyarı: Yaylım Ateşi çok isabetli değildir ve yakınlardaki dost birlikler için tehlikelidir!”  Boom Beach deki 5. yeteneğimiz Yaylım Ateşi

Şok Bombası

Şok Bombası

“Şok Bombası, vurduğu her şeyi kısa bir süreliğine dondurur. Önemli savunma binalarını devre dışı bırakmak için kullanabilirsin. Kendi birliklerini vurursan onlar da donar!” Boom Beach deki 4. yeteneğimiz Şok Bombası