Kaynaklar

Kaynaklar

 Altın Altın Boom Beach’de kullanılan beş para biriminden biridir. Birlikleri eğitmek, araştırmak, takım ada haritasını genişletmek, ağaçları kesmek; ve taşları kaldırmak için kullanılır. Konut inşa ederek, adaları fethederek, fethedilmiş adalardan gelen botlar yoluyla elde edilir. Odun Odun, oyunda kullanılan bir para birimidir. Kereste fabrikanızdan, adaları fethederek, kaynak adalarından, ağaçları keserek ve elmasla takas edilerek elde ..

Odun Deposu

Odun Deposu

“Odun Deposu, odun depolama kapasiteni arttırır”